Montáž interiérových dverí

Poskytujeme profesionálnu montáž dverí. Pri väčšom počte dverí  sa cena upravuje individuálne.

Montážny cenník

Montáž interiérových jednokrídlových dverí so zárubňou:
1 ks               55,00 EUR / 1 dvere a zárubňa
2–10 ks
           50,00 EUR / 1 dvere
a zárubňa
10 ks a viac    45,00 EUR / 1 dvere a zárubňa

Montáž interiérových dvojkrídlových dverí so zárubňou:
1 ks                80,00 EUR / 1 dvere a zárubňa
2-3 ks             75,00 EUR / 1 dvere a zárubňa
4–6 ks             70,00 EUR / 1 dvere a zárubňa
7-10 ks           65,00 EUR / 1 dvere a zárubňa
10 ks a viac    60,00 EUR / 1 dvere a zárubňa

Montáž posuvných dverí so systémom vedľa steny:
jednokrídlových     90,00 EUR / 1 dvere
dvojkrídlových       110,00 EUR / 1 dvere

Montáž dverí do stavebného puzdra:
jednokrídlových    90,00 EUR / 1 dvere
dvojkrídlových      120,00 EUR / 1 dvere

Zavesenie dverí + „dopasovanie“:
jednokrídlových     25,00 EUR / 1 dvere
dvojkrídlových      40,00 EUR / 1 dvere

Montáž kyvných dverí a zárubne:
jednokrídlové       90,00 EUR / 1 dvere a zárubňa
dvojkrídlové        110,00 EUR / 1 dvere a zárubňa

Montáž zalamovacích dverí a zárubne:
70,00 EUR / 1 dvere a zárubňa

Montáž slepej zárubne (tunel):
do 100 cm šírky            45,00 EUR / 1 zárubňa
nad 100 cm šírky
         55,00 EUR / 1 zárubňa

Montáž protipožiarnych jednokrídlových dverí:
s drevenou zárubňou    65,00 EUR / 1 dvere a zárubňa
s oceľovou zárubňou     250,00 EUR / 1 dvere a zárubňa

Montáž oceľovej zárubne:
zalievanie betónom      200,00 EUR / 1 zárubňa
montovanej                  80,00 EUR / 1 zárubňa

Demontáž oceľovej zárubne:
montovanej                  25,00 EUR / 1 zárubňa
zalievanej      
              35,00 EUR / 1 zárubňa

Montáž kľučky:
rozetovej                     4,50 EUR / 1 kľučka
štítovej       
                2,50 EUR / 1 kľučka

Montáž svetlíkov:
nadsvetlík                    8,00 EUR / bm
bočný svetlík
               8,00 EUR / bm

Bezpečnostné dvere:
montáž bezpečnostných dverí so zalievaním zárubne a omietnutím    250,00 EUR / 1 dvere
montáž bezpečnostnej kľučky                                                                 8,00 EUR / 1 kľučka

Montáž doplnkov:
madlo                                               8,00 EUR / ks
samozatvárač                                  15,00 EUR / ks
stavač na dvere ( alebo zarážka)    2,00 EUR / ks
priezorník (kukátko)                        2,00 EUR / ks
prechodová lišta                              4,00 EUR / ks

Zrezávanie (skracovanie) dverí:
do 2 cm      8,00 EUR
do 10 cm    20,00 EUR

Zrezávanie:
zárubne                               8,00 EUR / ks
z bočných strán zárubne     8,00 EUR / 1 strana

Doplnkové služby:
sekanie do stavebného otvoru na potrebný rozmer      10,00 EUR / bm
vyspravenie stavebného otvoru na potrebný rozmer    10,00 EUR / bm
opravenie steny po demontáži zárubne                         20,00 EUR
akrylovanie špár nerovností                                            5,00 EUR / 1 dvere

Doprava mimo mesta Piešťany:
0,50 EUR / km

Uvedené ceny sú vrátane DPH.