Kontakt

SÍDLO SPOLOČNOSTI

STAV DESIGN Nevolný s.r.o.
Nitrianska 7572/20
Piešťany 921 01

e-mail: info@stavdesign.sk

IČO: 47 600 128
DIČ: 2023998361
IČ DPH: SK2023998361

__________________________________________________________________________________________

POBOČKA PIEŠŤANY

Interiérové štúdio
Kláštorská 492/2
921 01 Piešťany

kontakt:
Ing. Miroslav Nevolný

mobil: +421 908 533 050
e-mail: miroslav.nevolny@gmail.com
_______________________________________________________________________________________________

POBOČKA POVAŽSKÁ BYSTRICA

Interiérové štúdio STAV DESIGN
Sládkovičova 4397 (areál tržnice)
017 01 Považská Bystrica

kontakt:
Marian Nevolný

mobil: +421 905 960 414
e-mail: mnevolny@gmail.com